Mijn account

Wettelijke informatie

De site www.beste-leveranciers.nl is het eigendom van Bizzbooster bvba, 42 avenue Reine Elisabeth in 5000 Beez.

Onder 'gebruiker' wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die de site www.beste-leveranciers.nlbezoekt.

Het gebruik van de site www.beste-leveranciers.nl wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden van gebruik. Deze zijn hieronder te raadplegen. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. Bizzbooster behoudt zich het recht voor de toegang tot hun diensten te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging te kunnen wijzigen.

1. Algemene Voorwaarden van Gebruik

Bizzbooster stelt offertes en informatie over de producten en diensten van door Bizzbooster geselecteerde leveranciers voor. De informatie betreffende deze producten en diensten op de site www.beste-leveranciers.nl zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Bizzboosster is niet verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens van onze leveranciers. Indien u fouten zou kunnen merken gelieve deze door te mailen op het volgende adres: patrick{at}debesteleveranciers{dot}nl

Wij verifieŽren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is Bizzbooster op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privť personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.

Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een Leverancier en een user die door Bizzbooster met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan Bizzbooster aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciŽle relatie tussen de klant en de leverancier. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de leveranciers van Bizzbooster verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van Bizzbooster.

2. Intellectuele eigendom

De namen van producten, diensten of bedrijven vermeld op de site www.beste-leveranciers.nl kunnen ook gedeponeerde merken zijn, beheerd door derden en beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Voor alle teksten en afbeeldingen op de site geldt : Copyright Bizzbooster. Alle auteurstrechten voorbehouden. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privť-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.

3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van www.beste-leveranciers.nl en zijn bestemd voor intern gebruik bij Bizzbooster en zijn partners.

Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen.

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan Bizzbooster Bvba, avenue Reine Elisabeth in 5000 Beez

Verantwoordelijke uitgever: P. De Ridder, bedrijfsleider

Copyright De Beste Leveranciers 2018 | Wettelijke informatie | Sitemap | Contacteer ons